Demko Ladislav, Ing.

Ladislav Demko sa narodil v roku 1950 a k výtvarnému umeniu inklinoval už od detstva. Venuje sa kresbe, akvarelu, maľbe. Dominantnou v jeho tvorbe je olejomaľba. Pracuje viacerými technikami, štetcom, špachtľou, hrebeňom a na pomoc si berie aj rôzne ďalšie hmoty. Tematicky sa venuje krajine, figúram, ale zaujímajú ho aj abstraktné motívy. Má rád teplé farby, ktoré na obraze dominujú. Autor samostatne vystavuje od roku 1980. Jeho diela mali možnosť milovníci umenia vidieť vo viacerých mestách na Slovensku, tiež v Poľsku a Madarsku.

Názov diela

Tatry

Technika

olejomaľba na plátne, napnuté na napínacom ráme

Rozmer

80 x 60

Názov diela

Maky

Technika

kombinovaná na plátne, našpanované na napínacom ráme

Rozmer

60 x 70

Názov diela

Chodník v lese

Technika

olejomaľba na plátne, zarámované v drevenom ozdobnom ráme

Rozmer

40 x 40

Názov diela

Ružín

Technika

olejomaľba na plátne, napnuté na napínacom ráme

Rozmer

45 x 40

Názov diela

Maky

Technika

olejomaľba na plátne, napnuté na napínacom ráme

Rozmer

55 x 50

Názov diela

Pri vode

Technika

olejomaľba na plátne, napnuté na napínacom ráme

Rozmer

80 x 70

Názov diela

Chodníček

Technika

olejomaľba na plátne, napnuté na napínacom ráme

Rozmer

80 x 70

Názov diela

Pri vode

Technika

olejomaľba na plátne, napnuté na napínacom ráme

Rozmer

90 x 100

Názov diela

Krajina s jazerom

Technika

olejomaľba na plátne, napnuté na napínacom ráme

Rozmer

80 x 70

Názov diela

Jesenná krajina

Technika

olejomaľba na plátne, zarámované v drevenom ozdobnom ráme

Rozmer

50 x 40

Názov diela

Tatranské pleso

Technika

olejomaľba na plátne, zarámované v drevenom ozdobnom ráme

Rozmer

70 x 50

Názov diela

Jeseň

Technika

olejomaľba na plátne, zarámované v drevenom ozdobnom ráme

Rozmer

40 x 40

Názov diela

Letná krajina

Technika

olejomaľba na plátne, zarámované v drevenom ozdobnom ráme

Rozmer

40 x 40

Názov diela

Abstrakt II.

Technika

olejomaľba na plátne, napnuté na napínacom ráme

Rozmer

60 x 70

Názov diela

Abstrakt I.

Technika

olejomaľba na plátne, napnuté na napínacom ráme

Rozmer

60 x 70

Názov diela

Tatry

Technika

olejomaľba na plátne, napnuté na napínacom ráme

Rozmer

70 x 60

Názov diela

Jesenná cestička

Technika

olejomaľba na plátne, napnuté na napínacom ráme

Rozmer

60 x 70

Názov diela

Jesenná krajina

Technika

olejomaľba na plátne, napnuté na napínacom ráme

Rozmer

40 x 30

Názov diela

Jeseň

Technika

olejomaľba na plátne, napnuté na napínacom ráme

Rozmer

100 x 90

Názov diela

Les

Technika

olejomaľba na plátne, napnuté na napínacom ráme

Rozmer

60 x 70

Názov diela

Jesenná krajina

Technika

olejomaľba na plátne, zarámované v drevenom ozdobnom ráme

Rozmer

40 x 40

Názov diela

Krajina

Technika

olejomaľba na plátne, zarámované v drevenom ozdobnom ráme

Rozmer

60 x 40

Názov diela

Pri vode

Technika

olejomaľba na plátne, zarámované v drevenom ozdobnom ráme

Rozmer

60 x 50

Názov diela

Tatry

Technika

kombinovaná na plátne, našpanované na napínacom ráme

Rozmer

90 x 80

Názov diela

Kriváň

Technika

olejomaľba na plátne, napnuté na napínacom ráme

Rozmer

90 x 80

Názov diela

Na korze

Technika

olejomaľba na plátne, zarámované v drevenom ozdobnom ráme

Rozmer

75 x 100

Názov diela

Prechádzka v daždi

Technika

olejomaľba na plátne, zarámované v drevenom ozdobnom ráme

Rozmer

50 x 70

Názov diela

Siesta

Technika

olejomaľba na plátne, zarámované v drevenom ozdobnom ráme

Rozmer

50 x 70

Názov diela

Jeseň

Technika

olejomaľba na plátne, zarámované v drevenom ozdobnom ráme

Rozmer

40 x 40

Názov diela

Na prechádzke

Technika

olejomaľba na plátne, napnuté na napínacom ráme

Rozmer

70 x 100

Názov diela

Maky

Technika

olejomaľba na plátne, zarámované v drevenom ozdobnom ráme

Rozmer

40 x 40

Názov diela

Jesenná krajina

Technika

olejomaľba na plátne, zarámované v drevenom ozdobnom ráme

Rozmer

70 x 60