Nagy Enzoe Zoltán

Narodil som sa v júli roku 1970 v Komárne. Od svojich druhých narodenín žijem v Medzibodroží, v Malom Horeši. Stredoškolské štúdium som zahájil na Strednej umeleckopriemyslovej škole v Košiciach, ale zmaturoval som na Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským v Košiciach. V štúdiu som pokračoval na teologickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, popritom som na Akadémi Muzických umení navštevoval kurzy umeleckej fotografie. Umeleckú dráhu som začínal fotografovaním - mojim majstrom bol fotograf Tibor Huszár. Neskôr, začiatkom 90-tych rokov minulého storočia som sa pod vplyvom mojho otca Menyhérta Tiszaiho Nagya začal zaoberat malbou. V prvých rokoch som samozrejme hladal vlastné výrazové prostriedky - popri otcovi ma učili aj košickí maliari Štefan Filep a Dušan Baláž a učil som sa aj z obrazov starých majstrov. Poviem úprimne, rád skúšam nové techniky. Tematika mojich obrazov je taktiež velmi rôznorodá - fantazijné obrazy, portéty - od lyrických až po ironicky groteskné - treba však vediet, že osoby, ktoré malujem mám rád v ich rôznorodosti a malujem ich s láskou v ich kráse a chybách. V tvorbe neobchádzam ani krajinu - pri jej zobrazovaní hladám extrémne situácie, neobvyklé témy, osvetlenie. Musím sa priznat, že často spracovávam v sebe svoje dojmy z filmu alebo prečítanej knihy, a tieto témy niekedy aj namalujem. Zúčastnil som sa mnohých kolektívnych výstav TICCE - spomedzi nich chcem vyzdvihnúť výstavy v Budapešti, Kisvárde v Maďarsku, ďalej v pravidelne v Košiciach, Trebišove, Kráľovskom Chlmci a Veľkých Kapušanoch ako aj v mnohých obciach Medzibodrožia. Samostatne som vystavoval vo Vaji v Maďarsku a v Kráľovskom Chlmci. Fotografické výstavy som mal v Prahe a vo Vaji v Maďarsku, a zúčastnil som sa aj jubilejných výstav pod názvom "150 rokov fotografie" v Košiciach a Prahe. Som členom TICCE - združenia tvorivých umelcov Medzibodrožia a Použia v Královskom Chlmci, som zakladajúcim clenom Domu tvorby v Aranyosapáti a Tvorivej dielne v Csarode (Maďarsko). Som pravidelným úcastníkom výtvarných plenérov TICCE a som jedným z organizátorov výtvarných táborov v Aranyosapáti a Csarode. V súcasnosti žijem a tvorím v Malých Trakanoch

Názov diela

Kvety

Technika

olejomaľba na plátne, napnuté na napínacom ráme

Rozmer

50 x 60