Mojžiš Miroslav, Doc.Ing. CSc.

Menovaný  autor  bol jedným  zo zakladajúcich členov  Klubu výtvarníkov amatérov mesta Košíc. Za jeho jeho činnosť v ňom mu bolo udelené v roku 2000 „Čestné uznanie“.  V priebehu doterajšej  výtvarnej  činnosti  usporiadal 12 autorských výstav striedavo na svojom pracovisku  a v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. V roku 2011 ho vyzvala Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove , aby v rámci Medzinárodného filmového festivalu astronomických filmov usporiadal  autorskú výstavu z oblasti astronómie a elektrotechniky, čo aj realizoval.

Názov diela

Ždiarska vidla

Technika

olejomaľba na plátne, zarámované v drevenom ozdobnom ráme

Rozmer

77 x 90

Názov diela

Svišťovský štít

Technika

olejomaľba na plátne, zarámované v drevenom ozdobnom ráme

Rozmer

50 x 60