Kočíková Mária, PeaDr.

Narodená 18.3.1963 vo Vranove nad Topľou. Výtvarnú výchovu vyštudovala na Pedagogickej fakulte v Nitre 1984- 89 u akad. mal. Doc. Jeleňáka, Doc. Trepáča, Doc. Čecha.

Ruskú výtvarnú naturálnu školu a jej techniky študovala na Univerzite vo Volgograde v rokoch 1987 - 1988.
Vyštudovala aj anglický jazyk a literatúru na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici 1994 - 1999.
V súčasnosti pracuje ako stredoškolská profesorka.

Názov diela

Z poľa

Technika

olejomaľba na sololite, zarámované v ozdobnom drevenom ráme

Rozmer

70 x 50

Názov diela

Slnečnice

Technika

olejomaľba na sololite, zarámované v ozdobnom drevenom ráme

Rozmer

45 x 45