Jurášek Kamil, Mgr.art.

Štúdium:
- 1997–2003 Akadémia umení v Banskej Bystrici
- 1996–1997 Fakulta humanitných a prírodných vied Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
- 1992–1996 Škola úžitkového výtvarníctva, Košice

V rokoch 2006-2008 pedagogicky pôsobil na Katedre výtvarnej výchovy a umenia na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity.

Venuje sa maľbe, kresbe, grafike, reštaurovaniu, logotypii, krajinomaľbe, portrétu, reklame, dizajnu interiérov a exteriérov, nástennej maľbe, fotografii a inštalácii. Jeho tvorba je predovšetkým o človeku (pre človeka), o energii, o ľudskej energii, o živloch, o živote, slobode, ľudskosti, o hľadaní podstaty, podstaty bytia a zmyslu života, o harmónii, o harmónii dobra a zla, o rozvoji človeka, sebazdokonaľovaní, komunikácii, o vnímaní, cítení, myslení, o novom – lepšom človeku, o duši, o kráse, o farbách, tvaroch, štruktúrach bytia... Jeho inšpiráciou je každodenný život, akákoľvek informácia, na ktorú musí reagovať, akýkoľvek tvar v prírode, v meste, na ulici, akýkoľvek pohľad na čokoľvek, dokonalosť a krása farebnej kombinácie dvoch alebo viacerých farieb, krása farieb, tvarov, tieňov, kvetov, motýľov, ľudí, prírody, ducha človeka... Najčastejšie však apeluje na človeka, na človeka-jednotlivca, ako na odraz spoločnosti, ľudstva. Pokúša sa o hĺbkovú sondu k podstate človeka, jeho poslania v tomto svete, zmysel nášho života a podstata. Dôraz kladie na silu človeka a význam súvislosti človeka – na jeho podstatu – dušu, na jeho city, rozum, slobodnú vôľu, cítenie, na ľudské hodnoty a vlastný vnútorný svet, ktorý je odrazom princípov, hodnôt a étosu spoločnosti. Jeho diela sú vystavené v súkromných zbierkach a firmách. Je členom Slovenskej výtvarnej únie a Prešovských výtvarných združení Per spektrum a Átrium. V súčasnosti je vytvarníkom v slobodnom povolaní a reštauruje nástennú výzdobu kaplniek na Kalvárii v Prešove. Je zakladateľom kreatívneho štúdia.

Názov diela

Biele slnko

Technika

kombinovaná na tvarovanej doske, dotvorená prvkami 3D

Rozmer

47 x 60

Technika

akryl na dreve

Rozmer

130 x 60

Názov diela

Spiš s Tatrami

Technika

akryl na dreve, v ozdobnom ráme

Rozmer

109 x 79

Názov diela

Nebo na Spiši

Technika

Rozmer

112 x 50

Názov diela

Svetelné bytosti

Technika

olejomaľba na plátne, napnuté na napínacom ráme

Rozmer

50 x 70

Názov diela

Syntezis

Technika

olejomaľba na sololite, zarámované v ozdobnom drevenom ráme

Rozmer

51 x 65

Technika

akryl - olej na sololite, zarámované v drevenom ozdobnom ráme

Rozmer

47 x 39

Názov diela

Tvoj pohľad je naj...

Technika

akryl na sololite, zarámované v drevenom ozdobnom ráme

Rozmer

97 x 62

Technika

Rozmer

60 x 40

Názov diela

Kvet slnka

Technika

akryl na plátne, napnuté na napínacom ráme

Rozmer

20 x 50

Názov diela

Anjelik

Technika

akryl-fosfor na plátne, našpanované na slepom ráme

Rozmer

30 x 70

Názov diela

V harmónii dôvery

Technika

kombinovaná v ráme

Rozmer

84 x 54

Názov diela

Štíty

Technika

olejomaľba na sololite, zarámované v ozdobnom drevenom ráme

Rozmer

54 x 38

Názov diela

Poklady sveta

Technika

akryl - olej na sololite, zarámované v drevenom ozdobnom ráme

Rozmer

68 x 70

Názov diela

Naše slnko

Technika

akryl na dreve

Rozmer

90 x 60

Technika

akryl na dreve

Rozmer

118 x 59

Názov diela

Do hĺbky podstaty

Technika

akryl na dreve

Rozmer

100 x 70

Názov diela

Nové kvitnutie

Technika

akryl na plátne

Rozmer

150 x 100

Názov diela

Portál srdca

Technika

kombinovaná na plátne, našpanované na napínacom ráme

Rozmer

40 x 60

Názov diela

Neha s citom

Technika

akryl - olej na plátne, zarámované v drevenom ozdobnom ráme

Rozmer

70 x 100

Názov diela

Čistota

Technika

akryl na sololite, zarámované v drevenom ozdobnom ráme

Rozmer

54 x 100

Názov diela

Signál krásy

Technika

kombinovaná technika na sololite v ozdobnom ráme

Rozmer

19 x 20

Názov diela

Spomienky

Technika

olejomaľba na sololite, zarámované v ozdobnom drevenom ráme

Rozmer

39 x 65

Názov diela

Dvaja

Technika

akryl - fosfor na plátne, natiahnuté na napínacom ráme

Rozmer

70 x 100

Názov diela

Trochu slnka

Technika

akryl - olej na sololite, zarámované v drevenom ozdobnom ráme

Rozmer

58 x 75

Názov diela

Lúka

Technika

akryl - olej na sololite, zarámované v drevenom ozdobnom ráme

Rozmer

100 x 43

Názov diela

Poklady srdca

Technika

kombinovaná na plátne napnuté na napínacom ráme

Rozmer

40 x 50

Názov diela

Maky II.

Technika

akryl na plátne, zarámované v ozdobnom drevenom ráme

Rozmer

120 x 60

Názov diela

Maky I.

Technika

akryl - olej na plátne, zarámované v drevenom ozdobnom ráme

Rozmer

70 x 50

Technika

akryl - fosfor, v drevenom ráme

Rozmer

50 x 40

Názov diela

Ku svetlu

Technika

akryl - olej na plátne, zarámované v drevenom ozdobnom ráme

Rozmer

70 x 70