Inna Guskova

Názov diela

Zátišie

Technika

Rozmer

30 x 40